Remigijaus Lapinsko biografija

Gimiau 1968 m. sausio 29 d. Jonavoje.

1986 m. aukso medaliu baigiau Kauno rajono Garliavos 2-ąją vidurinę mokyklą; mokydamasis mokykloje aktyviai sportavau, lankiau Kauno rajono Vaikų ir jaunimo sporto mokyklą, buvau rankinio komandos narys.

1993 m. baigiau Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, kur  įgijau teisininko kvalifikaciją.

Būdamas studentu pradėjau dirbti. Su kurso draugais įkūrėme tarptautinių pervežimų konsultacijas teikiančią įmonę „Rubikon“, vėliau išaugusią į įvairia veikla užsiimančių įmonių grupę. 2010 m. sausio mėn. likvidavau visas investicijas šioje įmonių grupėje ir nuo to laiko investuoju į įmones atsinaujinančios energetikos, nekilnojamojo turto ir pramogų verslo srityse. Viena iš mano kertinių vertybių - skaidrumas, todėl atvirai deklaruoju, kokių bendrovių valdyme ir kokia dalimi tiesiogiai dalyvauju (sąrašą galite peržiūrėti čia).

Stengiuosi būti aktyvus visuomeniniame gyvenime. Nuo 1998 m. esu Vilniaus Rotary klubo narys (2007–2008 m. ėjau klubo prezidento pareigas), 2003 m. tapau vienu iš Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos steigėjų.

Dalyvavau kuriant Lietuvos biomasės energetikos asociaciją „Litbioma“, 11 metų buvau jos prezidentu, šiuo metu einu valdybos nario pareigas. Nuo pat veiklos pradžios asociacija „Litbioma“ siekia pakeisti importuojamą iškastinį kurą vietiniais atsinaujinančios energijos ištekliais.  Dvi kadencijas (2006–2010 m.) buvau išrinktas Europos biomasės asociacijos (AEBIOM) valdybos nariu. Sektoriaus kolegos 2016 m. mane išrinko Pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidentu. Pasaulio biomasės energetikos asociacija (World Bioenergy Association – WBA) įkurta 2008 m., dirba, spręsdama klausimus, susijusius su klimato kaitos mažinimu, biomasės energetikos rinkos plėtra, biomasės sertifikavimu, standartizacija. Šiuo metu organizacija vienija daugiau nei 250 nacionalinių ir regioninių biomasės energetikos asociacijų, tarptautinių kompanijų ir atsinaujinančios energetikos tyrėjų, ekspertų bei visuomenininkų iš 60 šalių.

2011 m. kartu su žalias idėjas palaikančiais kolegomis įkūrėme viešąją įstaigą „Žaliosios politikos institutas“.  

Nuo pat Lietuvos žaliųjų partijos įsteigimo 2011 m. esu aktyvus partijos narys, ilgą laiką buvau Tarybos pirmininkas, o šiais metais partijos kolegos antrai kadencijai išrinko mane pirmininkauti organizacijai.  

Laisvalaikiu buriuoju, skaitau, mėgstu leisti laiką gamtoje. Esu vedęs nuostabią žmoną Dalią, su kuria užauginome du vaikus - Andrių ir Ievą, kuriais be galo didžiuojuosi.